Scroll to top

Rejestracja

Regulamin Konferencji dla kobiet „Córka Króla” – 16.03.2024r.

 1. Konferencja jest wydarzeniem religijnym, o charakterze modlitewnym, organizowanym przez Strzegomską Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Arka”, działającą przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu, ul. Plac Jana Pawła II 8, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, przy współpracy ze wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym z Wałbrzycha i Świebodzic.
 2. Konferencja odbywa się w Strzegomskim Centrum Kultury przy ul. Paderewskiego 36 w Strzegomiu.
 3. Uczestnicy konferencji zobowiązani są do zachowania należytego porządku i czystościw miejscu w którym odbywa się konferencja oraz w restauracji, w której będzie podany obiad, dla osób które wybiorą opcje z posiłkiem.
 4. Osoby które wybiorą wersję z obiadem w trakcie przerwy obiadowej przechodzą do Restauracji Stragona – Aleja Wojska Polskiego 47 w Strzegomiu
 5. Osoby które wykupią wersje bez obiadu mogą skorzystać z innych punktów gastronomicznych na terenie Strzegomia.
  W RESTAURACJI STRAGONA NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WYKUPIENIA OBIADÓW NIE ZGŁOSZONYCH U ORGANIZATORA!!!
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z programem konferencji dostępnym na stronie corkakrola.com.pl i wzięcia udziału w każdym jego punkcie.
 7. Konferencja jest kierowana do kobiet od 18 roku życia bez ograniczeń wiekowych wzwyż
 8. Każda osoba zgłaszająca swój udział w konferencji tym samym zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do procesu rejestracji w konferencji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f (w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu z siedzibą przy ul. Plac Jana Pawła II 8.

Każda osoba biorąca udział w konferencji wyraża tym samym zgodę na utrwalanie jej wizerunku przez organizatorów. Zgoda obejmuje korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu Konferencji dla kobiet Córka Króla, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnych mediów społecznościach i lokalnych. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce) na określonych polach eksploatacji (np. Internet, portale społecznościowe). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.

 

             9.Opłata za udział w konferencji jest cegiełką na cele organizacyjne i wynosi minimalnie:

opcja bez obiadu – 70 zł*; 

opcja z obiadem – 100 zł*.

Wpłaty należy dokonywać do 7 dni od zgłoszenia udziału w konferencji na konto:
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. App. Piotra i Pawła nr konta: 86 1600 1462 1026 9780 7000 0003.
W tytule należy wpisać: cegiełka na cele organizacyjne + imię i nazwisko uczestniczki.

*Cegiełka jest minimalną kwotą dzięki której zdołamy zamknąć finanse związane z realizacją Konferencji dla kobiet „Córka Króla”.
Jeżeli chciałbyś wspomóc nasze działania dotyczące pracy nad tym projektem, a także nad innymi projektami które realizujemy,
możesz wspomóc nas wpłacając dodatkowo jakąkolwiek ofiarę na ten cel, za co będziemy Ci bardzo wdzięczni.

 1. Wersję z obiadem można wykupić do dnia 09.03.2024r. Osoby zapisane po tym terminie proszone są o posiadanie przy sobie potwierdzenia wpłaty.
 2. Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI, W PRZYPADKU REZYGNACJI, NIE SĄ ZWRACANE. OSOBA REZYGNUJĄCA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI ZOBLIGOWANA JEST ZNALEŹĆ ZASTĘPSTWO NA SWOJE MIEJSCE.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany formy konferencji ze stacjonarnej na online, lub zmianę terminu, z przyczyn wynikających np. z sytuacją pandemiczną w kraju, lub trudnościami związanymi z konfliktem zbrojnym.